Giới thiệu sản phẩm - www.vietlinh.vn

Thủy sản Nam Mỹ

Deodor End - Hấp thụ khí độc, cấp cứu tôm cá nổi đầu

 

 

Deodor end- Hấp thụ khí độc, cấp cứu tôm cá nổi đầu

Hấp thu khí độc trong ao nuôi tôm cá
Cấp cứu tôm cá nổi đầu
Ổn đinh môi trường nuôi tôm cá

Thành phần:

* Yucca Schidigera

Công dụng:

* Hấp thụ khí độc NH3, H2S,… ngay lập tức

* Cấp cứu tôm nổi đầu, ngăn chặn tôm chạy đàn

* Kích thích tôm lột xác

* Ngăn ngừa ô nhiễm ao, kích thích tăng trưởng

Liều dùng:

* Định kỳ: 454g/ 5.000m3 nước.

* Cấp cứu tôm nổi đầu: 454g/ 3.000m3 nước.

* Kích thích tăng trưởng: 5g/ 1kg thức ăn.

Khối lượng tịnh: 454g

 

 

Nguồn tin: An Lực