Giới thiệu sản phẩm - www.vietlinh.vn

Công ty TNHH công nghệ sinh học Hải Long

Liên hệ: Hải Long
Kỹ thuật: (0293) 395.6868
Kinh doanh: 0886.399.199

Công ty TNHH công nghệ sinh học Hải Long VN chuyên sản xuất kinh doanh thuốc thuỷ sản.

 

Công ty TNHH công nghệ sinh học Hải Long

Địa chỉ: Tỉnh lộ 925, đường Hùng Vương, Thị trấn Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang.
Điện thoại & fax: (029) 33.95.6868
Email: info@hailongvn.com
MSDN: 6300288326
Website: http://www.hailongvn.com