Giới thiệu sản phẩm - www.vietlinh.vn

MITA AQUAZYME FOR SHRIMP

 

Liên hệ: Minh Tân
Kỹ thuật: (0292) 3501.189
Kinh doanh: (0292) 3843.474

MITA AQUAZYME FOR SHRIMP

Hỗ trợ tiêu hóa, tăng hấp thu

Thành phần:
Amylase, Protease, Cellulase, Lipase

Công dụng:
- Cung cấp các enzyme tiêu hóa, giúp tôm tiêu hóa hoàn toàn các chất bổ dưỡng có trong thức ăn, giảm tiêu tốn thức ăn, hạn chế ô nhiễm môi trường.
- Tăng hấp thu dinh dưỡng, hỗ trợ đường ruột, tăng trọng nhanh.

Cách dùng:
- Sử dụng 5g Aquazyme cho 1kg thức ăn hoặc 1kg sản phẩm cho 200 kg thức ăn.
- Sử dụng Aquazyme trong suốt quá trình nuôi.

 

Nguồn tin: Minh Tân