Giới thiệu sản phẩm - www.vietlinh.vn

Thức ăn tôm thẻ

Tổ hợp dinh dưỡng và công nghệ sản xuất thức ăn thuỷ sản đã được Thăng Long đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn trong suốt mấy mươi năm qua, vì thế mỗi sản phẩm thức ăn tôm thẻ, tôm Sú như Tiger, Lion, Bi Tech, Dragon, Panda, Koala, Baccarat đều trở thành “hàng hiệu” trong lòng mỗi người nuôi tôm. Thức ăn Cá nhãn hiệu Sea Master gồm các sản phẩm thức ăn cá nước ngọt như Cá Rô Phi, Cá Lóc, Cá Tra, Cá Tầm và các loại thức ăn cá biển như Cá Chẽm, Cá Mú, Cá Kèo…, thức ăn Ếch đều nhận được sự hưởng ứng và yêu thích của khách hàng trong và ngoài nước.

Nguồn tin: Thăng Long