Giới thiệu sản phẩm - www.vietlinh.vn

Nhà xưởng sản xuất công ty thủy sản nhật hùng

 

Liên hệ về sản phẩm:
Điện thoại: 0989.664499 (vui lòng gọi giờ hành chính)
Email: nhathungcompanyltd@gmail.com

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cần thơ, ngày 05 tháng 05 năm 2017

Tuyển gấp nhân viên kinh doanh [Miền Tây]

 

Công ty TNHH Nhật Hùng chuyên cung cấp nguyên liệu, sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, công ty đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí nhân viên kinh doanh, trưởng vùng kinh doanh nhằm triển khai kế hoạch phát triển và đẩy mạnh thị trường trong thời gian tới.

* Tuyển gấp (nam và nữ) nhân viên kinh doanh

1.  Nhân viên kinh doanh thuốc (thị trường tôm)

- Sóc Trăng (Vĩnh Châu): 01

- Bình Đại: 01

- Ba Tri: 01

- Thạnh Phú: 01

- Long An: 01

- Tiền Giang: 01

- Huyện Trà Cú - Trà Vinh: 01

Công việc: chăm sóc đại lý cũ, xét nghiệm môi trường nước, mẫu tôm nuôi, hỗ trợ đại lý bán hàng, tư vấn hướng dẫn cho khách hàng.

Thu nhập thoả thuận.

Liên hệ: Công ty TNHH Nhật Hùng

- Email: stonenguyen_cj10@yahoo.com

- Địa chỉ: Cần Thơ

- Điện thoại: 0919.934.708

Hồ sơ nhận từ ngày 5/5-30/5/2017

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cần thơ, ngày 04 tháng 04 năm 2017

Tuyển gấp nhân viên kinh doanh, phòng lab và CTV thuốc thủy sản (tôm, cá) [Bến Tre, Long An, SócTrăng, Trà Vinh]

Công ty TNHH Nhật Hùng chuyên cung cấp nguyên liệu, sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, công ty đang tìm kiếm nhân sự nhằm triển khai kế hoạch phát triển và đẩy mạnh thị trường trong thời gian tới.

* Tuyển gấp (nam và nữ) nhân viên kinh doanh, phòng lab và CTV thuốc thủy sản (tôm, cá):

1. Tuyển 03 nam, nữ nhân viên kinh doanh:

Công việc: mở đại lý mới,chăm sóc đại lý cũ, xét nghiệm môi trường nước, mẫu tôm nuôi, hỗ trợ đại lý bán hàng, tư vấn hướng dẫn cho khách hàng.

Khu vực làm việc: Bến Tre, Long An, SócTrăng

2. Nhân viên kinh doanh nam, nữ: làm việc tại Trà Cú - Trà Vinh

Thu nhập thoả thuận.

Liên hệ: Công ty TNHH Nhật Hùng
- Email: stonenguyen_cj10@yahoo.com
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Điện thoại: 0919.934.708

- Hạn cuối 30/4/2017

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cần thơ, ngày 22 tháng 02 năm 2017

Tuyển nhân viên kinh doanh [Bến Tre, Long An, Trà Vinh]

Công ty TNHH Nhật Hùng chuyên cung cấp nguyên liệu, sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, công ty đang tìm kiếm nhân sự nhằm triển khai kế hoạch phát triển và đẩy mạnh thị trường trong thời gian tới.

* Tuyển gấp (nam và nữ) nhân viên kinh doanh, phòng lab và CTV thuốc thủy sản (tôm, cá):

1. Tuyển 02 nữ nhân viên kinh doanh:

Công việc: mở đại lý mới,chăm sóc đại lý cũ,xét nghiệm môi trường nước, mẫu tôm nuôi, hỗ trợ đại lý bán hàng, tư vấn hướng dẫn cho khách hàng.

Khu vực làm việc: Bến Tre, Long An.

2. Nhân viên kinh doanh nam, nữ:

Khu vực làm việc: Trà Cú - Trà Vinh

Thu nhập thoả thuận.

Liên hệ: Công ty TNHH Nhật Hùng

- Email: stonenguyen_cj10@yahoo.com
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Điện thoại: 0919.934.708
- Thời gian: từ ngày 20/2-10/3/2017

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cần thơ, ngày 15 tháng 12 năm 2016

Tuyển nữ nhân viên kinh doanh,
xét nghiệm môi trường nước,
mẫu tôm nuôi,
hỗ trợ đại lý bán hàng, tư vấn hướng dẫn cho khách hàng [Miền Tây]

Công ty TNHH Nhật Hùng chuyên cung cấp nguyên liệu, sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, công ty đang tìm kiếm nhân sự nhằm triển khai kế hoạch phát triển và đẩy mạnh thị trường trong thời gian tới.

* Tuyển nữ nhân viên:

Công việc: Kinh doanh, xét nghiệm môi trường nước, mẫu tôm nuôi, hỗ trợ đại lý bán hàng, tư vấn hướng dẫn cho khách hàng.

Khu vực làm việc: Sóc trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An.

Thu nhập thoả thuận.

Liên hệ: Công ty TNHH Nhật Hùng

- Email: stonenguyen_cj10@yahoo.com
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Điện thoại: 0919.934.708

Hồ sơ nhận từ ngày 15/12/2016 - 30 /12/2016.

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cần thơ, ngày 20 tháng 11 năm 2016

Tuyển 5 nữ nhân viên lab, 4 NVKD thuốc thị trường tôm,
6 NVKD thuốc thị trường cá [Miền Tây]

Công ty TNHH Nhật Hùng chuyên cung cấp nguyên liệu, sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, công ty đang tìm kiếm nhân sự nhằm triển khai kế hoạch phát triển và đẩy mạnh thị trường trong thời gian tới.

* Tuyển gấp (nam và nữ) nhân viên kinh doanh, phòng lab và CTV thuốc thủy sản (tôm, cá):

1. Nhân viên kinh doanh thuốc (thị trường tôm)

- Long An, Trà Vinh, Bến Tre,Tiền Giang: mỗi tỉnh 1 người

2. Tuyển 05 nữ nhân viên lab:

Công việc: xét nghiệm môi trường nước, mẫu tôm nuôi, hỗ trợ đại lý bán hàng, tư vấn hướng dẫn cho khách hàng.

Khu vực làm việc: Sóc trăng, Trà Vinh,Bến Tre, Tiền Giang, Long An.

3. Nhân viên kinh doanh thuốc (thị trường cá)

- Đồng Tháp: 1 nhân viên
- An Giang: 1 nhân viên
- Cần Thơ: 1 nhân viên
- Tiền Giang, Long An: 1 nhân viên
- Vĩnh Long, Trà Cú (Trà Vinh): 1 nhân viên
- Tuyển 1 nhân viên phụ trách bán vào các farm nuôi cá lớn, nhà máy chế biến.

Thu nhập thoả thuận.

Liên hệ: Công ty TNHH Nhật Hùng
- Email: stonenguyen_cj10@yahoo.com
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Điện thoại: 0919.934.708

Hồ sơ nhận từ ngày 20/11-15/12/2016.

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cần thơ, ngày 27 tháng 10 năm 2016

Tuyển 5 NVKD thuốc thị trường tôm, 4 NVKD thuốc thị trường cá [Miền Tây]

Công ty TNHH Nhật Hùng chuyên cung cấp nguyên liệu, sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, Công ty đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí nhân viên kinh doanh, trưởng vùng kinh doanh nhằm triển khai kế hoạch phát triển và đẩy mạnh thị trường trong thời gian tới.

* Tuyển gấp (Nam và nữ) nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản (tôm, cá):

1.  Nhân viên kinh doanh thuốc (thị trường tôm)

-  Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng: mỗi tỉnh 1 nhân viên.

2. Nhân viên kinh doanh thuốc (thị trường cá)

- Đồng Tháp: 1 nhân viên

- Tiền Giang: 1 nhân viên

- Trà Cú (Trà Vinh): 1 nhân viên

- Tuyển 1 nhân viên phụ trách bán vào các Farm nuôi cá lớn

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 25/102016 đến hết ngày 25/11/2016.

Thu nhập thoả thuận.

Liên hệ: Công ty TNHH Nhật Hùng 

- Email: stonenguyen_cj10@yahoo.com

- Địa chỉ: Cần Thơ

- Điện thoại : 0919.934.708

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cần thơ, ngày 17 tháng 09 năm 2016

Tuyển 4 NVKD thuốc thị trường tôm, 4 NVKD thuốc thị trường cá [Miền Tây]

Công ty TNHH Nhật Hùng chuyên cung cấp nguyên liệu, sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, Công ty đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí nhân viên kinh doanh, trưởng vùng kinh doanh nhằm triển khai kế hoạch phát triển và đẩy mạnh thị trường trong thời gian tới.

* Tuyển gấp nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản (tôm, cá): Nam và Nữ

1.  Nhân viên kinh doanh thuốc (thị trường tôm)

-  Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng: mỗi tỉnh 1 nhân viên.

- Tuyển 1 nữ hỗ trợ bán hàng tại Long An.

2. Nhân viên kinh doanh thuốc (thị trường cá)

- Đồng Tháp: 1 nhân viên

- Tiền Giang: 1 nhân viên

- Trà Cú (Trà Vinh): 1 nhân viên

- Tuyển 1 nhân viên phụ trách bán vào các farm nuôi cá lớn.

- Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 18/9/2016 đến hết ngày 18/10/2016.

Liên hệ: Công ty TNHH Nhật Hùng 

- Email: stonenguyen_cj10@yahoo.com

- Địa chỉ: Cần Thơ

- Điện thoại : 0919.934.708

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cần thơ, ngày 18 tháng 08 năm 2016

Tuyển 5 NVKD thị trường tôm, 3 NVKD thị trường cá [Miền Tây]

Công ty TNHH Nhật Hùng chuyên cung cấp nguyên liệu, sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, Công ty đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí nhân viên kinh doanh, trưởng vùng kinh doanh nhằm triển khai kế hoạch phát triển và đẩy mạnh thị trường trong thời gian tới.

Tuyển nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản (tôm, cá)

1.  Nhân viên kinh doanh thuốc (thị trường tôm)

- Tiền Giang, Bình Đại (Bến Tre), Thạnh Phú (Bến Tre), Trà Vinh, Vĩnh Châu (Sóc Trăng): mỗi khu vực 1 nhân viên

2. Nhân viên kinh doanh thuốc (thị trường cá)

- Đồng Tháp: 1 nhân viên

- Tiền Giang: 1 nhân viên

- Trà Cú (Trà Vinh): 1 nhân viên

Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/8/2016.

Liên hệ: Công ty TNHH Nhật Hùng (Cần Thơ)

- Địa chỉ: Cần Thơ

- Điện thoại : 0919.934.708

- Email: stonenguyen_cj10@yahoo.com

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cần thơ, ngày 01 tháng 08 năm 2016

Tuyển 7 NVKD thị trường tôm, cá [Miền Tây]Công ty TNHH Nhật Hùng chuyên cung cấp nguyên liệu, sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, Công ty đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí nhân viên kinh doanh, trưởng vùng kinh doanh nhằm triển khai kế hoạch phát triển và đẩy mạnh thị trường trong thời gian tới.

* Tuyển nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản (tôm, cá) và cộng tác viên

1.  Nhân viên kinh doanh thị trường Tôm:

- Long An: 1 nhân viên. Tiền Giang 1 nhân viên. Thạnh Phú, Ba Tri: 1 nhân viên, Trà Vinh: 1 nhân viên. Sóc Trăng (Vĩnh châu): 1 nhân viên.

2. Nhân viên kinh doanh thị trường Cá:

- Đồng tháp: 1 nhân viên. Tiền giang: 1 nhân viên

- Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 01/8/2016 đến hết ngày 25/8/2016

Liên hệ: Công ty TNHH Nhật Hùng (Cần Thơ)

- Địa chỉ: Cần Thơ

- Điện thoại : 0919.934.708

- Email: stonenguyen_cj10@yahoo.com

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cần thơ, ngày 07 tháng 07 năm 2016

Tuyển 9 NVKD và quản lý vùng TT tôm, cáCông ty TNHH Nhật Hùng chuyên cung cấp nguyên liệu, sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, Công ty đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí nhân viên kinh doanh, trưởng vùng kinh doanh nhằm triển khai kế hoạch phát triển và đẩy mạnh thị trường trong thời gian tới.

* Tuyển nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản (Tôm, cá) và cộng tác viên

1.  Nhân viên kinh doanh và Quản lý vùng (thị trường tôm)

- Long An: 1 nhân viên

- Tiền Giang: 1 Nhân viên

- Bến Tre: 

+ Thạnh phú: 1 nhân viên

+ Ba tri: 1 nhân viên

- Trà Vinh: 1 nhân viên

- Huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng): 1 nhân viên

2. Nhân viên kinh doanh và Quản lý vùng (Thị trường cá)

- Đồng tháp: 1 nhân viên

- Tiền giang: 1 nhân viên

- Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 7/72016 đến hết ngày 20/7/2016.

Liên hệ: Công ty TNHH Nhật Hùng (Cần Thơ)

- Email: stonenguyen_cj10@yahoo.com

- Địa chỉ: Cần Thơ

- Điện thoại : 0919.934.708

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cần thơ, ngày 16 tháng 05 năm 2016

Tuyển 9 NVKD và quản lý vùng TT tôm, cá

Công ty TNHH Nhật Hùng (Cần Thơ) chuyên cung cấp nguyên liệu, sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, Công ty đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí nhân viên kinh doanh, trưởng vùng kinh doanh nhằm triển khai kế hoạch phát triển và đẩy mạnh thị trường trong thời gian tới.

Tuyển nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản (Tôm, cá) và cộng tác viên

1. Nhân viên kinh doanh và Quản lý vùng (thị trường tôm)

- Sóc Trăng: Vĩnh châu: 1 nhân viên, Mỹ xuyên: 1 nhân viên
- Thạnh phú (Bến tre): 1 nhân viên
- Ba tri (Bến tre): 1 nhân viên
- Trà Vinh: 1 nhân viên
- Ba tri (Bến tre): 1 nhân viên
- Long An: 1 nhân viên

2. Nhân viên kinh doanh và Quản lý vùng (Thị trường cá)

- Đồng tháp: 1 nhân viên
- Tiền giang: 1 nhân viên
- Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 15/7/2016.

Liên hệ:

- Email: stonenguyen_cj10@yahoo.com
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Điện thoại : 0919.934.708

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cần thơ, ngày 16 tháng 05 năm 2016

Tuyển 11 NVKD và quản lý vùng TT tôm, cá

 

Công ty TNHH Nhật Hùng chuyên cung cấp nguyên liệu, sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, Công ty đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí nhân viên kinh doanh, trưởng vùng kinh doanh nhằm triển khai kế hoạch phát triển và đẩy mạnh thị trường trong thời gian tới.

* Tuyển nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản (tôm, cá)

1. Nhân viên kinh doanh và quản lý vùng (thị trường tôm)
- Sóc Trăng: 1 nhân viên
- Thạnh phú (Bến Tre) : 1 nhân viên
- Trà Vinh: 1 nhân viên
- Ba Tri (Bến Tre): 1 nhân viên
- Long An: 1 nhân viên

2. Nhân viên kinh doanh và quản lý vùng (thị trường cá)
- Đồng Tháp: 1 nhân viên
- Tiền Giang: 1 nhân viên

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế, thủy sản, marketing.
- Có tinh thần cầu tiến, vượt khó, siêng năng, có sức khỏe tốt.
- Năng động, có khả năng thuyết phục và giao tiếp tốt với khách hàng.
- Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và nguyên tắc bảo mật.
- Có kinh nghiệm thị trường, có khả năng mở đại lý.
- Ưu tiên ứng viên là dân địa phương hoặc đã có mối quan hệ với khách hàng

Mô tả công việc

- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng.
- Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong việc sử dụng các sản phẩm của công ty.
- Xây dựng chính sách bán hàng và thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng.
- Phân tích tình hình thị trường để đề xuất kế hoạch kinh doanh phù hợp.
(Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn)

Hồ sơ mang theo khi phỏng vấn

- Đơn xin việc (ghi rõ thị trường mong muốn phụ trách); viết tay hoặc đánh máy.
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu
- Các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền
- Giấy tờ xác nhận quá trình công tác (nếu có);
- Giấy khám sức khoẻ có xác nhận của bệnh viện trong vòng 3 tháng gần nhất;
- Bản sao giấy CMND, hộ khẩu
- 02 ảnh (4x6cm) chụp trong vòng 06 tháng gần nhất;
- Giới thiệu về bản thân, công việc đã làm, thị trường mong muốn, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
- Đã có mối quan hệ và có khả năng mở bao nhiêu đại lý (nếu có thể ghi rõ)
- Gửi ảnh 4 - 6 kèm theo (có thể chụp bằng điện thoại).

Trụ sở Công ty TNHH Nhật Hùng: Q34, KĐT Hưng Phú, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Phân Xưởng sản xuất: Khu vực Phú Hưng, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

Hồ sơ gửi vào email: Stonenguyen_cj10@yahoo.com - Điện thoại: 0919.934.708

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 16/5/2016 đến hết ngày 15/6/2016.

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cần thơ, ngày 12 tháng 04 năm 2016

Tuyển 11 NVKD và quản lý vùng TT tôm, cá

Công ty TNHH Nhật Hùng chuyên cung cấp nguyên liệu, sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, Công ty đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí nhân viên kinh doanh, trưởng vùng kinh doanh nhằm triển khai kế hoạch phát triển và đẩy mạnh thị trường trong thời gian tới.

* Tuyển nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản (Tôm, cá)

1. Nhân viên nữ hỗ trợ bán hàng làm việc tại Trà Vinh.

2. Nhân viên kinh doanh và Quản Lý vùng (thị trường cá)

- An Giang: 01 nhân viên
- Đồng Tháp: 02 nhân viên
- Trà Vinh (cá): 01 nhân viên
- Tiền Giang: 01 nhân viên

3. Nhân viên kinh doanh và Quản lý vùng (thị trường tôm)

- Long An: 01 nhân viên
- Tiền Giang: 01 nhân viên
- Bến Tre: Thạnh Phú: 01 nhân viên, Ba Tri: 01 nhân viên
- Trà Vinh: 01 nhân viên

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế, thủy sản, marketing.
- Có tinh thần cầu tiến, vượt khó, siêng năng, có sức khỏe tốt.
- Năng động, có khả năng thuyết phục và giao tiếp tốt với khách hàng.
- Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và nguyên tắc bảo mật.
- Có kinh nghiệm thị trường, có khả năng mở đại lý.
- Ưu tiên ứng viên là dân địa phương hoặc đã có mối quan hệ với khách hàng.

Mô tả công việc:

- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng.
- Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong việc sử dụng các sản phẩm của công ty.
- Xây dựng chính sách bán hàng và thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng.
- Phân tích tình hình thị trường để đề xuất kế hoạch kinh doanh phù hợp.
(Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn)

Hồ sơ mang theo khi phỏng vấn:

- Đơn xin việc (ghi rõ thị trường mong muốn phụ trách); viết tay hoặc đánh máy.
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu
- Các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền
- Giấy tờ xác nhận quá trình công tác (nếu có);
- Giấy khám sức khoẻ có xác nhận của bệnh viện trong vòng 3 tháng gần nhất;
- Bản sao giấy CMND, hộ khẩu
- 02 ảnh (4x6cm) chụp trong vòng 06 tháng gần nhất;
- Giới thiệu về bản thân, công việc đã làm, thị trường mong muốn, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
- Đã có mối quan hệ và có khả năng mở bao nhiêu đại lý (nếu có thể ghi rõ)
- Gửi ảnh 4 - 6 kèm theo (có thể chụp bằng điện thoại).

Trụ sở Công ty TNHH Nhật Hùng – Q34, KĐT Hưng Phú, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Phân Xưởng sản xuất: Khu vực Phú Hưng, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

Hồ sơ gửi vào email: Stonenguyen_cj10@yahoo.com

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 10/4/2016 đến hết ngày 30/4/2016.

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cần thơ, ngày 22 tháng 02 năm 2016

Tuyển 11 NVKD và quản lý vùng TT tôm, cá

Công ty TNHH Nhật Hùng (Cần Thơ)

Lĩnh vực hoạt động: Thuốc thủy sản

Email: stonenguyen_cj10@yahoo.com

Địa chỉ: Cần Thơ

Điện thoại : 0919.934.708

Công ty TNHH Nhật Hùng chuyên cung cấp nguyên liệu, sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, Công ty đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí nhân viên kinh doanh, trưởng vùng kinh doanh nhằm triển khai kế hoạch phát triển và đẩy mạnh thị trường trong thời gian tới.

Tuyển nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản (Tôm, cá)

1. Nhân viên kinh doanh và Quản Lý vùng  (thị trường cá)

- An Giang: 01 nhân viên

- Đồng Tháp: 02 nhân viên

- Trà Vinh (Cá) : 01 nhân viên

- Tiền Giang: 01 nhân viên

2. Nhân viên kinh doanh và Quản lý vùng (Thị trường tôm)

- Long An: 01 nhân viên

- Tiền Giang: 01 nhân viên

- Bến Tre

+ Thạnh Phú: 01 nhân viên

+ Bình Đại: 01 nhân viên

- Trà Vinh: 02 nhân viên

Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế, thủy sản, marketing.

- Có tinh thần cầu tiến, vượt khó, siêng năng, có sức khỏe tốt.

- Năng động, có khả năng thuyết phục và giao tiếp tốt với khách hàng.

- Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và nguyên tắc bảo mật.

- Có kinh nghiệm thị trường, có khả năng mở đại lý.

- Ưu tiên ứng viên là dân địa phương hoặc đã có mối quan hệ với khách hàng

Mô tả công việc:

- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng.

- Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong việc sử dụng các sản phẩm của công ty.

- Xây dựng chính sách bán hàng và thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng.

- Phân tích tình hình thị trường để đề xuất kế hoạch kinh doanh phù hợp.

(Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn)

Hồ sơ mang theo khi phỏng vấn:

- Đơn xin việc (ghi rõ thị trường mong muốn phụ trách); viết tay hoặc đánh máy.

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu

- Các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền

- Giấy tờ xác nhận quá trình công tác (nếu có);

- Giấy khám sức khoẻ có xác nhận của bệnh viện trong vòng 3 tháng gần nhất;

- Bản sao giấy CMND, hộ khẩu

- 02 ảnh (4x6cm) chụp trong vòng 06 tháng gần nhất;

- Giới thiệu về bản thân, công việc đã làm, thị trường mong muốn, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

- Đã có mối quan hệ và có khả năng mở bao nhiêu đại lý (nếu có thể ghi rõ)

- Gửi ảnh 4 - 6 kèm theo (có thể chụp bằng điện thoại).

Trụ sở Công ty TNHH Nhật Hùng – Q34, KĐT Hưng Phú, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Phân Xưởng sản xuất: Khu vực Phú Hưng, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

- Hồ sơ gửi vào email: Stonenguyen_cj10@yahoo.com

- Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 22/2/2016 đến hết ngày 15/3/2016.

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cần thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Tuyển 12 NVKD và trưởng vùng kinh doanh TT tôm, cá và CTV

Công ty TNHH Nhật Hùng chuyên cung cấp nguyên liệu, sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, Công ty đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí nhân viên kinh doanh, trưởng vùng kinh doanh nhằm triển khai kế hoạch phát triển và đẩy mạnh thị trường trong thời gian tới.

* Tuyển nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản (tôm, cá)

1. Nhân viên kinh doanh và trưởng vùng kinh doanh thị trường cá

- An Giang: 01 nhân viên

- Đồng Tháp: 02 nhân viên

- Trà Vinh (Cá) : 01 nhân viên

- Tiền Giang: 01 nhân viên

2. Nhân viên kinh doanh thị trường tôm và trưởng vùng kinh doanh

- Long An: 01 nhân viên

- Tiền Giang: 01 nhân viên

- Bến Tre

 + Thạnh Phú: 01 nhân viên

+ Ba Tri : 01 nhân viên

+ Bình Đại: 01 nhân viên

- Trà Vinh: 01 nhân viên

- Sóc Trăng : 01 nhân viên

3. Tuyển cộng tác viên

- Mỗi tỉnh 01 - 02 người ưu tiên có mối quan hệ tốt với đại lý

Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế, thủy sản, marketing.

- Có tinh thần cầu tiến, vượt khó, siêng năng, có sức khỏe tốt.

- Năng động, có khả năng thuyết phục và giao tiếp tốt với khách hàng.

- Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và nguyên tắc bảo mật.

- Có kinh nghiệm thị trường, có khả năng mở đại lý.

- Ưu tiên ứng viên là dân địa phương hoặc đã có mối quan hệ với khách hàng

Mô tả công việc:

- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng.

- Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong việc sử dụng các sản phẩm của công ty.

- Xây dựng chính sách bán hàng và thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng.

- Phân tích tình hình thị trường để đề xuất kế hoạch kinh doanh phù hợp.

(Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn)

Hồ sơ mang theo khi phỏng vấn:

- Đơn xin việc (ghi rõ thị trường mong muốn phụ trách); viết tay hoặc đánh máy.

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu

- Các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền

- Giấy tờ xác nhận quá trình công tác (nếu có);

- Giấy khám sức khoẻ có xác nhận của bệnh viện trong vòng 3 tháng gần nhất;

- Bản sao giấy CMND, hộ khẩu

- 02 ảnh (4x6cm) chụp trong vòng 06 tháng gần nhất;

- Giới thiệu về bản thân, công việc đã làm, thị trường mong muốn, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

- Đã có mối quan hệ và có khả năng mở bao nhiêu đại lý (nếu có thể ghi rõ)

- Gửi ảnh 4 - 6 kèm theo (có thể chụp bằng điện thoại).

Liên hệ:

Trụ sở Công ty TNHH Nhật Hùng – Q34, KĐT Hưng Phú, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Phân Xưởng sản xuất: Khu vực Phú Hưng, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

- Hồ sơ gửi vào email: Stonenguyen_cj10@yahoo.com

- Điện thoại : 0919.934.708

- Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 20/1/2016 đến hết ngày 20/2/2016.

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cần thơ, ngày 16 tháng 12 năm 2015

Tuyển 9 NVKD TT cá, 10 NVKD TT tôm, CTV tại các tỉnh

Công ty TNHH Nhật Hùng ( Cần Thơ)

- Lĩnh vực hoạt động: Thuốc thủy sản

- Email: stonenguyen_cj10@yahoo.com

- Địa chỉ: Cần Thơ

- Điện thoại : 0919.934.708

Công ty TNHH Nhật Hùng chuyên cung cấp nguyên liệu, sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, Công ty đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí nhân viên kinh doanh nhằm triển khai kế hoạch phát triển và đẩy mạnh thị trường trong thời gian tới.

* Tuyển nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản

1. Nhân viên kinh doanh thị trường cá

- An Giang: 02 nhân viên

- Đồng Tháp: 03 nhân viên

- Trà Vinh: 01 nhân viên

- Tiền Giang: 01 nhân viên

- Hậu Giang, Kiên Giang: 01 nhân viên

- Đồng Nai: 01 nhân viên

2. Nhân viên kinh doanh thị trường tôm

- Long An: 02 nhân viên

- Tiền Giang: 02 nhân viên

- Bến Tre

 + Thạnh Phú: 01 nhân viên

+ Ba Tri: 01 nhân viên

+ Bình Đại: 01 nhân viên

- Trà Vinh: 02 nhân viên

- Sóc Trăng : 01 nhân viên

3. Tuyển cộng tác viên

- Mỗi tỉnh 01 - 02 người ưu tiên có mối quan hệ tốt với đại lý

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế, thủy sản, marketing.

- Có tinh thần cầu tiến, vượt khó, siêng năng, có sức khỏe tốt.

- Năng động, có khả năng thuyết phục và giao tiếp tốt với khách hàng.

- Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và nguyên tắc bảo mật.

- Có kinh nghiệm thị trường, có khả năng mở đại lý.

- Ưu tiên ứng viên là dân địa phương hoặc đã có mối quan hệ với khách hàng

Mô tả công việc:

- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng.

- Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong việc sử dụng các sản phẩm của công ty.

- Xây dựng chính sách bán hàng và thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng.

- Phân tích tình hình thị trường để đề xuất kế hoạch kinh doanh phù hợp.

(Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn)

Hồ sơ mang theo khi phỏng vấn:- Đơn xin việc (ghi rõ thị trường mong muốn phụ trách); viết tay hoặc đánh máy.

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu

- Các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền

- Giấy tờ xác nhận quá trình công tác (nếu có);

- Giấy khám sức khoẻ có xác nhận của bệnh viện trong vòng 3 tháng gần nhất;

- Bản sao giấy CMND, hộ khẩu

- 02 ảnh (4x6cm) chụp trong vòng 06 tháng gần nhất;

- Giới thiệu về bản thân, công việc đã làm, thị trường mong muốn, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

- Đã có mối quan hệ và có khả năng mở bao nhiêu đại lý (nếu có thể ghi rõ)

- Gửi ảnh 4 - 6 kèm theo (có thể chụp bằng điện thoại).

Trụ sở Công ty TNHH Nhật Hùng – Q34, KĐT Hưng Phú, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Phân Xưởng sản xuất: Khu vực Phú Hưng, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

- Hồ sơ gửi vào email: Stonenguyen_cj10@yahoo.com

- Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 16/12/2015 đến hết ngày 26/12/2015.

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cần thơ, ngày 15 tháng 08 năm 2015

Công ty TNHH Nhật Hùng chuyên cung cấp nguyên liệu, sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, Công ty đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí nhân viên kinh doanh nhằm triển khai kế hoạch phát triển và đẩy mạnh thị trường trong thời gian tới.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 • Vị trí : Nhân viên phát triển kinh doanh và trưởng vùng kinh doanh
 • Địa điểm làm việc : Bạc Liêu (3 người), Trà Vinh (5 người), Sóc Trăng (3 người), Bến Tre (5 người), Tiền Giang (3 người), Long An (3 người), Đồng Tháp (2 người), An Giang (2 người), Vĩnh Long (2 người).
 • Mức lương: Theo thỏa thuận (Lương từ 6 triệu – 30 triệu và chế độ thưởng doanh số hấp dẫn)
 • Có mức thu nhập cao và ổn định nếu hoàn thành tốt công việc.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, thủy sản, marketing.
 • Có tinh thần cầu tiến, vượt khó, siêng năng, có sức khỏe tốt.
 • Năng động, có khả năng thuyết phục và giao tiếp tốt với khách hàng.
 • Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và nguyên tắc bảo mật.
 • Có kinh nghiệm thị trường, có khả năng mở đại lý.
 • Ưu tiên ứng viên là dân địa phương hoặc đã có mối quan hệ với khách hàng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng.
 • Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong việc sử dụng các sản phẩm của công ty.
 • Xây dựng chính sách bán hàng và  thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng.
 • Phân tích tình hình thị trường để đề xuất kế hoạch kinh doanh phù hợp.
 • (Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn)

HỒ SƠ MANG THEO KHI PHỎNG VẤN

 • Đơn xin việc (ghi rõ thị trường mong muốn phụ trách); viết tay hoặc đánh máy.
 • Sơ yếu lý lịch theo mẫu
 • Các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền
 • Giấy tờ xác nhận quá trình công tác (nếu có);
 • Giấy khám sức khoẻ có xác nhận của bệnh viện trong vòng 3 tháng gần nhất;
 • Bản sao giấy CMND, hộ khẩu
 • 02 ảnh (4x6cm) chụp trong vòng 06 tháng gần nhất;

Gửi đơn xin việc trực tuyến tại email: nhathungcompanyltd@gmail.com

* Lưu ý trên mail xin việc ghi rõ: 

 • Giới thiệu về bản thân, công việc đã làm, thị trường mong muốn, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
 • Đã có mối quan hệ và có khả năng mở bao nhiêu đại lý (nếu có thể ghi rõ )
 • Gửi ảnh 4 - 6 kèm theo (có thể chụp bằng điện thoại).

Liên hệ trực tiếp Mr. Toán: 0989.66.44.99 - 0918.73.06.09

 • Trụ sở Công ty TNHH Nhật Hùng – Q34, KĐT Hưng Phú, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ.
 • Phân Xưởng sản xuất: Khu vực Phú Hưng, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
 • Khuyến khích ứng viên ứng tuyển trực tuyến theo địa chỉ email: Nhathungcompanyltd@gmail.com

 

Cần Thơ, ngày 15 tháng 08 năm 2015
Giám đốc

 

LÊ ANH TOÁN

Công ty TNHH Nhật Hùng

Trụ sở: Q34, KĐT Hưng Phú, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3600.131 - 3.737.168 - FAX: (0292) 3737.167

Xưởng:  Khu vực Phú Hưng, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3526.273

Email: nhathungcompanyltd@gmail.com

Website: http://thuysannhathung.com