vietlinh.vn | Tin tức | Kỹ thuật | Sản phẩm | Doanh nghiệp | Việc làm | Chuyện nhà nông | SVC | Tin Việt Linh | English | 中文 | Tìm kiếm | Liên hệ

© Copyright 2000 vietlinh.vn ® VietLinh giữ bản quyền

Tel: (028) 383.99779
Hotline: 090.889.2699

Thuyền trưởng tàu cá phải nộp nhật ký khai thác thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá trước thời điểm bốc dỡ thủy sản qua cảng

Nguồn tin: Tổng cục Thủy sản, 23/11/2020
Ngày cập nhật: 24/11/2020

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 (Thông tư 13) sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 (Thông tư 21) về quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thuỷ sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thuỷ sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thuỷ sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thuỷ sản khai thác.

Trong quá trình thực hiện Thông tư 21 đã có những vướng mắc và bất cập liên quan đến quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thuỷ sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thuỷ sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thuỷ sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thuỷ sản khai thác mà các ngư dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý gặp phải. Chính vì vậy, Thông tư 13 đã sửa đổi những điểm chưa phù hợp, bất cập trong Thông tư 21 và có hiệu lực kể từ ngày 25/12 tới.

Theo đó, Thông tư 13 đã sửa đổi một số nội dung tại Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 15, Điều 17, Điều 19 của Thông tư 21.

Cụ thể, Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi như sau: Thuyền trưởng tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên hàng ngày phải ghi nhật ký khai thác thủy sản theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; nộp nhật ký khai thác thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá trước thời điểm bốc dỡ thủy sản qua cảng.

Tại Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi như sau: Thuyền trưởng tàu thu mua, chuyển tải thủy sản hàng ngày phải ghi nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; nộp nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá trước thời điểm bốc dỡ thủy sản qua cảng.

Tại khoản 2,3 (Điều 7) về giảm sát việc bốc dỡ qua cảng đã được sửa đổi: Khi nhận được đề nghị cập cảng của thuyền trưởng tàu cá, tổ chức quản lý cảng cá đối chiếu với danh sách tàu cá khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, trường hợp tàu cá nằm trong danh sách tàu cá khai thác thuỷ sản bất hợp pháp thì không cho bốc dỡ thuỷ sản và thông báo cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Trường hợp không nằm trong danh sách tàu cá khai thác thuỷ sản bất hợp pháp thì bố trí cho tàu cá cập cảng bốc dỡ thuỷ sản và cử cán bộ giám sát sản lượng, thành phần loài thuỷ sản bốc dỡ qua cảng.

Trong trường hợp phát hiện sản lượng thuỷ sản bốc dỡ thực tế sai lệch trên 20% so với sản lượng khai báo trước khi cập cảng thì lập biên bản, xử lý theo thẩm quyền hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Liên quan đến vấn đề biên nhận thuỷ sản bốc dỡ qua cảng (tại khoản 3, điều 7 Thông tư 21) cũng được sửa đổi: Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thu mua thuỷ sản, tổ chức quản lý cảng cá kiểm tra thông tin khai trên Giấy biên nhận thuỷ sản bốc dỡ qua cảng theo “Mẫu số 02 Phụ luc II” ban hành kèm theo Thông tư, xác nhận khi các thông tin đúng với thực tế cá tàu cập cảng; lưu bản sao chụp tại tổ chức quản lý cảng cá.

Tổ chức, cá nhân thu mua thuỷ sản từ mỗi tàu cá cập cảng được cấp 01 giấy biên nhận thuỷ sản bốc dỡ qua cảng theo đúng khối lượng, thành phần loài đã thu mua.

Ngoài ra, Thông tư 13 đã sửa đổi một số nội dung trong các điều khoản khác của Thông tư 21.

Theo điều khoản chuyển tiếp, thuyền trưởng tàu thu mua, chuyển tải đã ghi Nhật ký thu mua, chuyển tải theo mẫu tại Thông tư số 21 trước ngày Thông tư 13 có hiệu lực, được sử dụng để thực hiện việc xác nhận, chứng nhận thủy sản cho chuyến biển đó.

Giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ qua cảng được cấp trước ngày Thông tư 13 có hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn ghi trên Giấy biên nhận đã được cấp

Thông tư 13 có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2020.

Văn Thọ

Xem thêm các thông tin có liên quan:

- Kỹ thuật nuôi tôm, cá và các loại thủy sản khác

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 383.99779 - 0902.580018 - Hotline: 090.889.2699
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]. Facebook: VietLinh

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn  vietlinh.vn
Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang
DMCA.com Protection Status